ร้านค้าที่ร่วมรายการ

       เตรียมพบกันโปรโมชั่น......สุดพิเศษ..!!!!!    

                                   กับร้านค้าที่ร่วมรายการทุกร้าน                       

            ร้านค้าที่ร่วมรายการในเขตภาคอีสาน

    โปรโมชั้่น ร้าน Memory cafe เช็คอินที่ร้าน รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์      รับส่วนลด 5 % พิเศษ สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว สถานที่ ถนน ร่วมเริงชัย อำเถอ เมือง นครราชสีมา
      โปรโมชั่น ร้าน  บางรักซอย 14   เช็คอินที่ร้าน รับส่วนลดทันที 5 %  กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 %    พิเศษ สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว   สถานที่   457 ถนน สิบสิริ อำเภอ เมือง นครราชสีมา
     โปรโมชั่น ร้าน Coffee mania korat  เช็คอินที่ร้าน  รับส่วนลดทันที 5 %  กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 %  พิเศษ สะสม 10  แก้วฟรี 1 แก้ว  สถานที่  ตำบล หมูสี  อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
    โปรโมชั่นร้าน  Coffee in the garden เช็คอินที่ร้าน รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว   สถานที่  ตำบล หมูสี  อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา

 

ร้านค้าที่ร่วมรายการในเขตภาคเหนือ

           โปรโมชั่นร้าน  My coffee   ตำบลเวียง (Wiang) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  รับส่วนลดทันที  5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว  
            โปรโมชั่นร้าน  Coffee to u ตำบลแม่กรณ์ (Mae Kon)   อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว  
             โปรโมชั่นร้าน Room coffee  หมู่ปางป่าอ้อ Pang Pa Oตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายรับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว    
              โปรโมชั่นร้าน In trend coffee  ตำบลแม่สรวย (Mae Suai) จังหวัดเชียงราย รับส่วนลดทันที 5 %  กดไลน์กดแชร์  รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว  

               โปรโมชั่นร้าน   Happy coffee  หมู่ ตีนดอย Teen Doi ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว   
               โปรโมชั่นร้าน  Coffee friend  อำเภอเมืองเชียงใหม่ (Mueang Chiang Mai)จังหวัดเชียงใหม่   รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 %   พิเศษ  
สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว  
               โปรโมชั่นร้าน เพื่อนกาแฟ  ตำบลช้างเผือก (Chang Phueak) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว  
                โปรโมชั่นร้าน  คมเข้มกาแฟ   หมู่เชียงดาว Chiang Daoตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว  
                โปรโมชั่นร้าน   คนเดินทางกาแฟ   อำเภอเมืองน่าน  จังหวัด น่าน  อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว  
                 โปรโมชั่นร้าน  คนรักกาแฟ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน    จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเถิน  ลำปาง  รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว

 

            ร้านค้าที่ร่วมรายการในเขตภาคตะวันออก
        โปรโมชั่นร้าน ศาลากาแฟ  ถนน พัทยากลาง ชลบุรี   รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว 
        โปรโมชั่นร้าน Coffee big   ถนน พัทยาใต้ ชลบุรี  รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว  
        โปรโมชั่นร้าน Original coffee  ถนน พัทยาใต้ ชลบุรี   รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว
        โปรโมชั่นร้าน 4u coffee อำเภอเมือง ชลบุรี รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว 
        โปรโมชั่นร้าน Coffee dd  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว 

 

                 ร้านค้าที่ร่วมรายการในเขตภาคใต้         
 
       
  โปรโมชั่นร้าน คนคอกาแฟอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับ ส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว 
             โปรโมชั่นร้าน  พักพิงกาแฟ  ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง ภูเก็ต รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับ      ส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว 
              โปรโมชั่นร้าน ท่ากาแฟ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับ  ส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว 
              โปรโมชั่นร้าน รวมรสกาแฟ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว 
              โปรโมชั่นร้านลูกทุ่งกาแฟ  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว 
              โปรโมชั่นร้าน  กาแฟลั่นทุ่ง อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่ รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว 

 ร้าน Memory cafe เช็คอินที่ร้าน รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์   รับส่วนลด 5 % พิเศษ สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว สถานที่ ถนน ร่วมเริงชัย อำเถอ เมือง นครราชสีมา

ร้าน   เช็คอินที่ร้าน Coffee mania korat รับส่วนลดทันที   5 %  กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว

ร้าน Coffee in the garden เช็คอินที่ร้าน รับส่วนลดทันที 5 % กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 % พิเศษ  สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว   สถานที่  ตำบล หมูสี  อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา

ร้าน  บางรักซอย 14  เช็คอินที่ร้าน รับส่วนลดทันที 5 %  กดไลน์กดแชร์ รับส่วนลด 5 %    พิเศษ สะสม 10 แก้วฟรี 1 แก้ว   สถานที่  457 ถนน สิบสิริ อำเภอ เมือง นครราชสีมา

ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย