รางวัลและสิทธิบัตร   

  เครื่องหมายการค้า  ช้างแดง 
     

   เครื่องหมายการค้า  ช้างน้ำเงิน

 

   

  เครื่องหมายการค้า  ช้างดำ     

   เครื่องหมายการค้า  ช้างทอง
 

เครื่องหมาย ฮาลาล

เครื่องหมาย รับรองอาหารและยา
 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย