กระบวนการผลิตกาแฟ ช้างแดง

 
     
 

จากเมล็ดสู่แก้วกาแฟ
              ในแต่ละกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟช้างแดง เริ่มต้นตั้งแต่การปลูก การเก็บผลกาแฟสดจากต้นด้วยมือ รวมถึงกระบวนการแปรรูปแบบเปียก ถูกคัดสรรจนได้ขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างสรรค์รสชาติกาแฟของกาแฟช้างแดงมีเอกลักษณ์ในเรื่องของ กลิ่นหอม และรสชาติเจือเปรี้ยวแบบผลไม้ และมีปริมาณคาเฟอีนที่ต่ำ

 

 
 

        การล้างและคัดแยกผลที่มีเมล็ดสมบูรณ์ – เริ่มตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคม ผลกาแฟสดที่สุกเต็มที่จะถูกเก็บเกี่ยวด้วยมือ นำมาเทลงบ่อน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดและแยกเอาเฉพาะเมล็ดสมบูรณ์ที่จมน้ำ ส่วนเมล็ดที่ลอยน้ำจะถูกคัดแยกออกไป

             การกะเทาะเปลือก –ภายหลังได้ผลกาแฟที่สมบูรณ์แล้วจะต้องนำมาเข้าสู่กระบวนการกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องกระเทาะเปลือกกาแฟสดทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังการเก็บเกี่ยว
             
             การหมัก –กาแฟกะลาเปียกที่ได้จากขั้นตอนกะเทาะเปลือกจะถูกนำมาหมักแห้งเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และนำไปหมักเปียกต่ออีก 24 ชั่วโมง โดยกระบวนการหมักนั้นจะช่วยในการขจัดเมือกเคลือบออกจากกาฟกะลา จากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการแช่พักเมล็ดที่ผ่านการหมักในน้ำสะอาดอีก 20-24 ชั่วโมงเพื่อทำให้กาแฟมีกลิ่นรสสะอาดยิ่งขึ้น


                
  

         การตากกาแฟกะลา –นำกาแฟกะลาที่ผ่านการแช่พักเมล็ดมาเทลงบนลานตากที่สะอาด และตากให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลาประมาณ 7-8 วัน ทำการพลิกกลับกาแฟกะลาเป็นครั้งคราวเพื่อให้กาแฟกะลาระเหยน้ำอย่างสม่ำเสมอ

              การเก็บรักษา –เมื่อได้กาแฟที่มีความชื้นในระดับที่ต้องการ กาแฟกะลาจะถูกบรรจุลงในกระสอบที่สะอาด นำไปเก็บรักษาในคลังเก็บที่มีการควบคุมระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม

              การผลิตกาแฟสาร –กระบวนการผลิตกาแฟสารจะเริ่มด้วยการสีเอาส่วนของกะลาแห้งที่หุ้มเมล็ดออกด้วยเครื่องสีกะลา จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปเพื่อคัดแยกขนาดเมล็ดด้วยตะแกรงโลหะ และมีการคัดซ้ำด้วยแรงงานคน

               การคัดเกรดกาแฟสาร –กาแฟช้างแดงมีการแยกเกรดของกาแฟสารออกเป็น 4 เกรดตามขนาด  และเมล็ดกาแฟสารจะต้องมีความชื้นอยู่ที่ 11.5-12%
การคั่วกาแฟกาแฟสารที่ถูกคัดเกรดจะถูกนำมาคั่วด้วยเครื่องคั่วคุณภาพสูงอัตโนมัติ จากนั้นกาแฟคั่วที่ได้จะถูกบรรจุลงถุงฟอยล์ 4 ชั้น ที่มีวาลว์ระบายอากาศทางเดียว

 


 
      
 


 
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย